میگویند با توجه به جثه فیل،فیل بانان با مشکلات زیادی روبرو هستند. اونها برای کم شدن دردسر وقتی فیلها خیلی کوچک هستند پایشان را به درخت زنجیر میکنند. این زنجیر تا مدتها به پای فیلها متصل هستند. با وجود این زنجیر محدوده حرکت فیلها کوتاه میشود و به این صورت کنترل فیلها ساده تر میگردد. بعد از بزرگ شدن فیلها این زنجیر از پای فیلها باز میشود اما آنها همچنان فکر میکنند چیزی به پایشان متصل است و خیلی کم حرکت میکنند چرا که زنجیر شدن پایشان در مغزشان ملکه شده است بدون اینکه زنجیری در کار باشد. 

محدودیتهای ذهنی ما نیز همچون زنجیر پای فیلها هستند. بدون اینکه محدودیتی وجود داشته باشد ما خود را محدود میکنیم. برخی از این محدودیتها از زمان کودکی در ذهن ما ثبت شده است و گاهی اصلا واقعیت ندارد اما ما در ذهن خود این محدودیتها را داریم و به دلیل آنها محدوده حرکت محدودی برای خود قائل میشویم دقیقا همانند فیلها. 

برای رهایی از این محدودیتها باید زنجیرها را بشکنیم و خود را از آنها ازاد کنیم. بی دلیل نیست که میگویند بیشترین محدودیتها را ما خود برای خود به‌ وجود می آوریم. 

محدودیتهای ذهنی خود را پیدا کنید و سعی در برطرف کردن آنها بکنید به سادگی. 

منبع : دانشکده موفقیت |محدودیت های ذهنی
برچسب ها : فیلها ,زنجیر ,محدودیتها ,ذهنی ,میکنند ,پایشان ,محدودیتهای ذهنی ,بدون اینکه ,محدوده حرکت